لیست دانشگاه های آمریکا​

 تحصیل در آمریکا

کشور آمریکا با دارا بودن 53  ایالت بیش از 3000 هزار دانشگاه و مرکز آموزش عالی را شامل می باشد که می توان آنها را از وجوه مختلف نظیر رنکینگ جهانی، امتیازات داخلی و … دسته بندی نمود اما  با توجه به تغییر جایگاه دانشگاه ها در لیست های دارای ارزیابی، این مطلب با توجه به  موقعیت جغرافیایی دانشگاه ها و قرار گرفتن در ایالت های مختلف  ایالات متحده آمریکا تنظیم و ارایه می گردد

لیست ایالت ها و دانشگاه ها

فرم آنلاین بررسی امکان تحصیل در دانشگاه های خارجی